Syslog-ng 101, part 13: Updating syslog-ng, syslog-ng 4